Individuelt vejlednings- og rådgivningsforløb

Individuelt vejlednings- og rådgivningsforløbIgennem vores individuelle vejlednings-

og rådgivningsforløb skaber vi

ny selvtillid og positivt livssyn

med en helhedsorienteret indsats

med udgangspunkt i borgerens forudsætninger og behov.

Tillidsfulde relationer skaber resultater  Forudsætningen for et godt og konstruktivt samarbejde mellem borger og vejleder bygger på respekt, etik, åbenhed og klare mål.


  Vores samarbejde med borgeren starter med en indledende fase, hvor vi primært har fokus på at skabe en tillidsfuld relation med borgeren. Herefter tilpasser vi opgaven efter den enkelte borgers aktuelle situation,
  barrierer og udviklingspotentiale.


  I et tæt og tillidsfuldt samarbejde skaber vi resultater, der holder.

  Målgruppe 

  Borgere, der modtager kontanthjælp, sygedagpenge, visiteret til jobafklaring eller ressourceforløb, og som har brug for en særlig indsats. Den enkelte borger kan have komplekse problemstillinger af fysisk, psykisk og social karakter evt. suppleret med en misbrugsproblematik.


  Sådan kommer borgeren i mål


   EduComps vejlednings- og rådgivningsforløb tilrettelægges individuelt med fokus på udvikling af borgerens personlige og sociale kompetencer til bedre at mestre egen livssituation samt at skabe en varig tilknytning til arbejdsmarkedet og selvforsørgelse.


   Sammen med sagsbehandler og borgeren sætter vi mål og delmål, som er realistiske og opnåelige. Vi evaluerer løbende, retter til og sætter ny kurs, hvis der skal justeres på vejen til borgerens
   personlige succes.

   Varighed


   3 - 4 timer pr. uge i 13 uger.

   Hotline ved akut opstående vanskeligheder.

   Månedlig statusrapport til sagsbehandler.

   Opgaverne kan f.eks. bestå i


   • Hjælp og støtte til at skabe struktur og stabilitet i hverdagen


   • Hjælp til at håndtere personlige udfordringer og barrierer


   • At øge den enkeltes identitetsfølelse og selvværd


   • Støtte i forhold til sproglige og kulturelle barrierer


   • Støtte til at indgå i sociale sammenhænge


    • Støtte i at opnå større selvstændighed og større personligt ansvar


    • Håndtering af stress, angst og depression


    • Tidsbestilling og overholdelse af aftaler hos læge, hospitaler, tandlæge


     • Støtte til transport, bolig, gæld, misbrug


     • Boligsøgning for borgere, som ikke har fast bopæl
     Sådan samarbejder vi med jobcenter
     Vi arbejder i tæt dialog med sagsbehandler, som løbende holdes orienteret omkring mål og delmål.


     Vi deltager altid i planlagte fællesmøder mellem borger og sagsbehandler.

      
      
      
      
     Jeg giver hermed accept til, at EduComp må kontakte mig, samt en accept af persondatapolitikken (GDPR).
      
      

     Vi har naturligvis tavlshedspligt.

     Du kan læse mere om vores persondatapolitik (GDPR) her

     Nysgerrig?

     Tag fat i os og hør nærmere

     Kontakt Laila Ankerstjerne og hør nærmere om, hvordan vi kan skabe et målrettet vejlednings- og rådgivningsforløb til

     netop jeres borgere.

     Kontor


     Anemonevej 2

     2820 Gentofte


     Åboulevard 48

     2200 København N


     CVR 28 43 06 47

     Laila Ankerstjerne

     la@educomp.dk


     Annegrethe Jansler

     aj@educomp.dk

     Pia Wilsø

     pw@educomp.dk


     Inge Bisgaard

     ib@educomp.dk

     Laila Ankerstjerne

     28 83 85 65

     Annegrethe Jansler

     26 17 28 49