Kognitivt mentorforløb

Kognitivt mentorforløb

til borgere


Kognitivt mentorforløb

- Få ny selvtillid og positivt livssyn


Tillidsfulde relationer skaber resultater
Forudsætningen for et godt og konstruktivt samarbejde mellem
borger og mentor bygger på respekt, etik, åbenhed og klare mål.


Vores samarbejde med borgeren starter med en indledende fase,

hvor vi primært har fokus på at skabe en tillidsfuld relation med borgeren. Herefter tilpasser vi opgaven efter den enkelte borgers aktuelle situation, barrierer og udviklingspotentiale.


I et tæt tillidsfuldt samarbejde skaber vi resultater, der holder.

Målgruppe


Borgere, der modtager kontanthjælp, sygedagpenge, visiteret til jobafklaring eller ressourceforløb, og som har brug for en særlig indsats for at sikre, at de får den nødvendige hjælp til at fastholde, opnå eller genvinde tilknytning til arbejdsmarkedet.


Borgeren kan have komplekse problemstillinger af fysisk, psykisk og social karakter evt. suppleret med en misbrugsproblematik.

Sådan kommer borgeren i mål!


Vi har til formål at støtte og afhjælpe de udfordringer, den enkelte borger har. Sammen med sagsbehandler og borgeren sætter vi mål og delmål, som er realistiske og opnåelige.


Vi evaluerer løbende, retter til og sætter ny kurs, hvis der skal justeres på vejen til personlig succes.


Opagverne kan bestå i


 • Organisering og struktur i hverdagen


 • Tidsbestilling hos læge, hospitaler, tandlæge


 • Hjælp til at bryde isolationen


 • Støtte til at indgå i sociale sammenhænge


 • Hjælp til søgning af relevante og mulige støtteordninger


 • Støtte til transport, bolig, gæld, misbrug


 • Boligsøgning for borgere, som ikke har fast bopæl


 • Håndtering af stress, angst og depression


 • Deltagelse i samtaler i forbindelse med uddannelse eller kurser


 • Deltagelse i etableringssamtaler i virksomhedspraktik


  • Fastholdelse af fokus og motivation ift. hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet


    • Fokus på jobsøgning og udarbejdelse af CV og ansøgninger, hvis aktuelt

    Sådan samarbejder vi med jobcenter


    Vi arbejder i tæt dialog med sagsbehandler, som løbende holdes orienteret omkring mål og delmål.


    Vi deltager altid i planlagte fællesmøder mellem borger og sagsbehandler.


    Varighed


    3 - 4 timer pr. uge i 13 uger.


    Hotline ved akut
    opstående vanskeligheder.


     

    Afsluttes med en skriftlig tilbagemelding
    til sagsbehandler.

     
     
     
     
    Jeg giver hermed accept til, at EduComp må kontakte mig, samt en accept af persondatapolitikken (GDPR).
     
     

    Vi har naturligvis tavlshedspligt.

    Du kan læse mere om vores persondatapolitik (GDPR) her

    Nysgerrig?

    Tag fat i os og hør nærmere

    Kontakt Inge Bisgaard og hør nærmere om, hvordan vi kan skabe det rigtige

    KOGNITIVE MENTORFORLØB til jeres borgere.

    Kontor


    Anemonevej 2

    2820 Gentofte


    Åboulevard 48

    2200 København N


    CVR 28 43 06 47

    Laila Ankerstjerne

    la@educomp.dk


    Annegrethe Jansler

    aj@educomp.dk

    Pia Wilsø

    pw@educomp.dk


    Inge Bisgaard

    ib@educomp.dk

    Laila Ankerstjerne

    28 83 85 65

    Annegrethe Jansler

    26 17 28 49